Winkel in Rijssen geopend
 • 2 jaar garantie
 • Gratis verzending in NL vanaf €50
 • 30 dagen geld terug garantie

Garantie & Retourneren

Op alle artikelen geven wij 2 jaar garantie, behalve op glas en lichtbronnen met uitzondering van Ledlichtbronnen, hier zit ook minimaal 2 jaar garantie op. De garantie vervalt als het artikel niet goed wordt gebruikt, of niet goed wordt geinstalleerd. De factuur is uw garantiebewijs. Losse onderdelen, glazen en materiaal voor eventuele reparaties kunt u ook bij ons bestellen.

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u deze schriftelijk of per e-mail indienen. U ontvangt van ons een bevestiging van uw klacht schriftelijk of per e-mail. Wij proberen uw klacht naar volle tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken dan verwijsen wij u naar de geschillencommissie van Stichting Webshop Keurmerk.

Garantievoorwaarden

Eviverlichting.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Eviverlichting.nl kosteloos hersteld.

Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt.

De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Eviverlichting.nl, mits u een vervangend exemplaar wenst te ontvangen. Ziet u in het geheel af van de koop, dan komen de verzendkosten voor uw eigen rekening, aangezien uw bestelling dan als retourzending afgehandeld wordt. Eviverlichting.nl stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Verzendkosten boven de 15 euro worden niet vergoed wanneer niet vooraf met Eviverlichting.nl overleg is geweest.Ongefrankeerde retourzendingen worden door Eviverlichting.nl niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.

U krijgt twee jaar garantie op uw aankoop. met uitzondering van lichtbronnen

U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijk ingevuld retourformulier met de omschrijving van de klacht aan:

Download het Retourformulier
Eviverlichting.nl

t.a.v.: Retourafhandeling
Wierdensestraat 52
7461 BJ Rijssen

U krijgt op de reparatie drie maanden garantie.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

 • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud
 • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden
 • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
 • door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen
 • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
 • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke
 • oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven
 • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude
 • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed
 • lichtbronnen vallen buiten de garantie